Projekt bemutatása

Projekt célkitűzései

Projektünk a helyi közösségek és lakosság számára tervez kihívást jelentő ifjúsági, kulturális, közösségi programokat További célunk a családi közösségek inspirálására olyan közösségfejlesztő társadalmi akciók szervezése, amely képessé teszi a családi-közösségi csoportokat, hogy kiépítsék fejlesztési struktúráikat, alrendszerek közötti együttműködést ösztönző kapcsolódásokat tegyenek lehetővé.
A képzést, tudásbővítést célzó programelemek kulturális- és nem formális pedagógiai elemekkel való kombinációja elősegíti a képességek, és készségek kibontakozását, tehetségfejlesztést. Programunk elősegíti a helyi közösségek társadalmi integrációját gátló tényezők leküzdését, csökkenti a veszélyhelyzetből is adódó civil-és közösségi működésből fakadó nehézségeket, tevékenységeink széles körűen, és változatos programelemekkel kívánják aktivizálni a helyi közösségeket.
- Közösség-építés, ifjúsági társadalmi aktvitás növelése. Emberek közötti hálózatok kiépülése, ifjúság egymás közötti kapcsolat-rendszerének elősegítése Növelni az egyéni önbecsülést, erősíteni állampolgári és közösségi potenciált,
- Az ifjúsági közösségi munkában rejlő erő kiaknázása, az ebből származó társadalmi előnyök tudatosítása, az ifjúsági közösségi munka népszerűsítése.
Az ifjúsági korcsoport önbecsülésének, önbizalmának erősítése által lehetőséget biztosítani arra, hogy társalmi szereplőként megjelenhessenek a különböző társadalmi színtereken.
A projekt 2022. június 30-án befejeződött.

A programelemeink alapoznak a családi közösségi integrációra, szociális modellalkotásra, a spontán tanulásra, a generációk közötti tapasztalati kincs és tudás élményszerű átadására. Közösségi programjaink módszere a társas mintaadás, amelyben a pozitív élményformák, életműhelyszerű találkozások, megélt öröme, fokozza az új helyzetekben, életivitelben való gyors adaptáció lehetőségét, alkalmazását. Célunk, hogy az új ismeretek, kreatív, művészeti- és közösségi eszközrendszerű fejlesztések, módszerek újabb funkcionális készségek, segítő, családi életvitelben önállóan is alkalmazható módozatok, családi- közösségi erejű megoldások, programszintű megvalósítása segítse elő, a családok életminőségének javulását, hagyományokat és generációk közötti tudás gyarapítását.